En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Ajuntament de Xàtiva informa que, emplenant aquest qüestionari, l’atorgant consent expressament que les dades que conté siguen introduïdes en un fitxer a fi de donar informació. No obstant aixó, l’informem del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a: Ajuntament Xàtiva. Regidoria de Promoció Econòmica i Agricultura. Albereda Jaume, 35. Xàtiva. València. 46800.