El projecte dels Carrers del Mercat va néixer amb l’objectiu d’adoptar totes aquelles mesures necessàries per a la dinamització del sector comercial i la consolidació d’un model de ciutat comercial equilibrat, eficient i als serveis de la gent comuna.

Les zones comercials de Xàtiva es concentren en el nucli urbà sent tres els principals eixos; Carrers del Mercat, Eixample i Barri Nord-oest. Els quals s’ubiquen formant un continuu sense que es puga percebre una ruptura entre ells. Els Carrers del Mercat representa el 24% del total dels establiments comercials del municipi. Els tres àmbits descrits necessiten del suport de polítiques actives per part de l’administració sent aquest conjunt d’ajudes una línia d’acció estratègica encaminada en eixe sentit.

Línies d'ajudes

Lloguer de
locals comercials
i naus industrials

 

 

 

 

1

Pla d’ajudes per a l’inici de l’activitat econòmica en els Carrers del Mercat:

a) Ajudes de fins al 50% en el lloguer de locals comercials

b) Ajuda màxima per al lloguer mensual de 150 €

c) Límit total d’ajuda en el seu conjunt seria de 900 €

Pla d’ajudes per a l’inici de l’activitat econòmica en naus industrials a Xàtiva:

a) Ajudes de fins al 50% en el lloguer de naus industrials

b) Ajuda màxima per al lloguer mensual de 300 €

c) Límit total d’ajuda en el seu conjunt seria de 1800 €

Rehabilitació,
accessibilitat i modernització
de locals comercials

 

 

 

 

2

Finançament dels projectes i actuacions en locals comercials:

a) Rehabilitació de façana

b) Adaptació d’accessibilitat al local

c) Modernització de l’aparador

d) Il·luminació i retolació dels locals

Impuls
per a joves
empreses

 

 

 

 

3

Ajudes d’acompanyament tècnic per al llançament i promoció d’aquells negocis amb menys de 2 anys d’activitat:

a) Materials audiovisuals

b) Estudi socialmedia i web

c) Orientació en matèria de comptabilitat

d) Atracció de seguidors en perfils socials

e) Altres…

Ajudes
per associacions
comercials de la ciutat

 

 

 

 

4

Ajudes per accions destinades a la promoció comercial, dinamització i cohesió social de la ciutat:

a) Professionalització de l’associacionisme comercial.

b) Innovació, animació i decoració de carrers.

c) Promoció del comerç local entre els municipis que formen l’àrea d’influència comercial de la ciutat.

d) Implicació en la programació d’activitats de la ciutat.

Bases de les ajudes

Descarrègat el pdf amb les bases: